Όροι και Προϋποθέσεις1. ΣΚΟΠΟΣ

Η εφαρμογή "Poolit" (στο εξής “η Εφαρμογή”) είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας για τη οργάνωση ταξιδίων σε έναν κοινό προορισμό μεταξύ ατόμων που θέλουν να κατευθυνθούν προς εκεί (στο εξής: οι “Επιβάτες”) και ατόμων που πιθανόν να οδηγήσουν προς αυτόν τον προορισμό (εφεξής: οι "Οδηγοί").

Οι Επιβάτες και οι Οδηγοί καλούνται συλλογικά "Χρήστες".

Το κείμενο αυτό καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών, που προσφέρονται με τη χρήση της Eφαρμογής (στο εξής: οι «Υπηρεσίες»), και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών στο πλαίσιο αυτό.

Είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα www.poolit.org (εφεξής: η «Ιστοσελίδα»).

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή φέρνει σε επαφή Οδηγούς και Επιβάτες, ως μέρος ενός μηχανισμού συνεπιβατισμού μεταξύ ιδιωτών, κατά τον οποίο οι Επιβάτες συμμετέχουν στο κόστος του Οδηγού για τη χρήση του οχήματος, ανάλογα με τη διαδρομή που πραγματοποιήθηκε, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.2.

Η Εφαρμογή σε καμία περίπτωση δεν έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους Οδηγούς να ασκούν τη δραστηριότητα του Μεταφορέα προσώπων (ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα), να εκτελούν επιβατικές μεταφορές ή, γενικότερα, να αποκομίζουν κέρδος.

Ως εκ τούτου, οι Χρήστες έχουν ενημερωθεί ρητά και αποδέχονται ότι τα ποσά που μπορούν να συλλέγονται ετησίως από τους Οδηγούς μέσω των Υπηρεσιών δεν πρέπει να ξεπερνούν το κόστος χρήσης του οχήματός τους. Αυτό αναφέρεται ρητά στο άρθρο 8.2.1.

Ούτε η Ιστοσελίδα, ούτε η Poolit παρέχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες μεταφορών. Η Poolit είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των Χρηστών. Η Poolit δεν παρεμβαίνει στη σχέση μεταξύ των Χρηστών, στα σημεία συνάντησης, στους προορισμούς ή τους χρόνους. Κάθε συμφωνία για οργάνωση κοινών ταξιδιών γίνεται μεταξύ των Χρηστών και η Poolit δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία ή συναλλαγή μεταξύ των Xρηστών. H Poolit δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε θέμα που ανακύπτει σχετικά με σχέση μεταξύ των Χρηστών.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.1 Υπηρεσίες για ιδιώτες και για μη επαγγελματικό και μη εμπορικό σκοπό

Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο για ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορική ή επαγγελματική, όπως νοείται για όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε αμειβόμενη απασχόληση σε όλους τους τομείς δραστηριότητα της βιομηχανίας και του εμπορίου και ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών.

Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες για επαγγελματική ή εμπορική χρήση και, εν γένει, προκειμένου να επιτευχθεί κάποιο όφελος ή κέρδος.

3.2 Λήψη της Εφαρμογής

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητά τηλέφωνα και tablet στα λειτουργικά συστήματα iOS και Android.

Ο Χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες θα πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή δωρεάν από το κατάλληλο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Αυτό το στοιχείο λήψης υπόκειται σε ειδικούς όρους για την εν λόγω πλατφόρμα.

Οι Χρήστες πρέπει να κατεβάσουν την Εφαρμογή αποκλειστικά στο κινητό τους ή στο προσωπικό τους tablet. Απαγορεύεται αυστηρά να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σε ένα επαγγελματικό τηλέφωνο ή tablet.

3.3 Προσβασιμότητα των Υπηρεσιών

Το Poolit διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να μην προσφέρει τις Υπηρεσίες για ορισμένες ημέρες και / ή χρονικά διαστήματα και, γενικότερα, να διακόψει τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να το δικαιολογήσει.

Οι Χρήστες δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε προσφυγή ή να διεκδικήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση για αυτό.

4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η αποδοχή αυτών των όρων υλοποιείται με τη πρώτη χρήση της Εφαρμογής. Οι χρήστες που δεν συμφωνούν να δεσμευτούν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή ή τη χρήση των Υπηρεσιών.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Χρήστης έχει πρόσβαση στις ακόλουθες Υπηρεσίες υπό τη μορφή, τα χαρακτηριστικά και τους τεχνικούς πόρους που θεωρεί καταλληλότερα το Poolit.

5.1 Επικοινωνία Επιβατών και Οδηγών

Οι οδηγοί που έχουν διαθέσιμες θέσεις στο όχημά τους πρέπει να συνδεθούν με την εφαρμογή.

Οι Eπιβάτες που επιθυμούν να οργανώσουν μία κοινή διαδρομή συνεπιβατισμού (εφεξής: το "Rideshare") πρέπει να συνδεθούν στην Εφαρμογή και να δηλώσουν τη διεύθυνση έναρξης και τη διεύθυνση προορισμού του Rideshare.

Η δήλωση αυτή αποστέλλεται σειριακά σε Οδηγούς κοντά στη διεύθυνση έναρξης που έχουν συνδεθεί με την Εφαρμογή. Οι Οδηγοί έχουν μια περίοδο 60 δευτερολέπτων για να αποδεχθούν ή να απορρίψουν την αίτηση για Rideshare, εφόσον ο προορισμός του Επιβάτη ταιριάζει με το δικό τους.

5.2 Κόστος συμμετοχής για τους επιβάτες αυτοκινήτων

Η εφαρμογή κάνει μία εκτίμηση για το κόστος χρήσης του ΙΧ. Η εκτίμηση αυτή δεν πρέπει να ενθαρρύνει τον Οδηγό να εκτελεί επιβατικές μεταφορές με σκοπό το κέρδος.

Οι Χρήστες μπορούν να συμφωνήσουν να αυξηθεί αυτό το ποσό κατά την ελεύθερη κρίση τους. Ο Επιβάτης μπορεί να καταβάλει το ποσό αυτό (εφεξής “Κόστος Συμμετοχής”) με 2 τρόπους:

 1. μέσω της εφαρμογής, στην οποία έχει προηγουμένως καταχωρήσει τον αριθμό της κάρτας του.
 2. στον Οδηγό με μετρητά στο τέλος του ταξιδιού του.
Η καταβολή του Κόστους Συμμετοχής από τους Χρήστες μέσω κάρτας υλοποιούνται από τον πάροχο ασφαλών πληρωμών "Stripe", ο οποίος είναι ο μόνος που διατηρεί τα στοιχεία καρτών των Χρηστών για το σκοπό αυτό. Το Poolit δεν κρατάει κανένα στοιχείο καρτών των Χρηστών.

5.3 Σχόλια για τους Χρήστες

Μετά από το ταξίδι, ο Χρήστης μπορεί να σχολιάσει και να αξιολογήσει τον συνεπιβάτη του. Αυτά τα σχόλια και τις αξιολογήσεις είναι αποκλειστικά για την Poolit και δεν δημοσιεύονται στην Εφαρμογή.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Σε αντάλλαγμα της παροχής Υπηρεσιών προς τους Επιβάτες, η Poolit, με σκοπό να καλύψει το κόστος λειτουργίας της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, χρεώνει ποσό ίσο με πενήντα (50) λεπτά του ευρώ για κάθε ταξίδι που οργανώθηκε μέσω της Εφαρμογής (το “Κόστος Υπηρεσίας Επιβάτη”).

Το Κόστος Υπηρεσίας Επιβάτη συμπεριλαμβάνεται στο ποσό που πληρώνει ο Επιβάτης στον Οδηγό και χρεώνεται στον Οδηγό.

Σε περίπτωση που ο Επιβάτης κάνει αίτημα σε Οδηγό και δεν εμφανιστεί, θα υπάρχει χρέωση μη εμφάνισης ίση με 5 (πέντε) ευρώ.

Σε περίπτωση που ο Επιβάτης κάνει αίτημα σε Οδηγό και το ακυρώσει μετά την παρέλευση 5 λεπτών από την αποδοχή του Οδηγού, θα υπάρχει χρέωση ακύρωσης ίση με 2 (δύο) ευρώ.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ

7.1 Κόστος Χρήσης της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών

Σε αντάλλαγμα της παροχής Υπηρεσιών προς τους Οδηγούς, η Poolit, με σκοπό να καλύψει το κόστος λειτουργίας της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, χρεώνει ποσό ίσο με το 25% του κόστους χρήσης του οχήματος που κάλυψε ο Οδηγός με τη χρήση της Εφαρμογής (το “Κόστος Υπηρεσίας Οδηγού”).

Το Κόστος Υπηρεσίας Οδηγού υπολογίζεται αυτόματα από την Εφαρμογή βάσει του ποσού που καταβλήθηκε από τον Επιβάτη.

Το Poolit διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και με όρους τους οποίους κρίνει αυτό να κάνει προωθητικές ενέργειες ή εκπτώσεις στο Κόστος Υπηρεσίας.

7.2 Πληρωμή

Όταν το Κόστος Συμμετοχής και το Κόστος Υπηρεσίας Επιβάτη καταβάλλονται με κάρτα μέσω της εφαρμογής πιστώνονται στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του Οδηγού. Μετά το τέλος κάθε Rideshare, αφαιρείται το Κόστος Υπηρεσίας Επιβάτη και το Κόστος Υπηρεσίας Οδηγού από τον ηλεκτορνικό λογαριασμό του οδηγού.

7.3 Ηλεκτρονικός λογαριασμός

Κάθε Οδηγός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί ηλεκτρονικό λογαριασμό με θετικό υπόλοιπο για να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Η Poolit διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες σε Οδηγούς με αρνητικό υπόλοιπο στον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό. Οι Οδηγοί δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εξαργύρωση ποσών μικρότερων των 100 (εκατό) ευρώ από τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων κατάθεσης ή/και μεταφοράς σε άλλο λογαριασμό, καταβολής μετρητών και πληρωμής σε είδος, ακόμα και μετά την παύση χρήσης των Υπηρεσιών ή/και της Εφαρμογής.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Με την επιφύλαξη των άλλων υποχρεώσεων παρακάτω, ο Χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που ακολουθούν.

8.1 Υποχρεώσεις κοινές για όλους τους Χρήστες

8.1.1 Ο Χρήστης συμφωνεί, κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών, να σέβεται τους νόμους και τους κανονισμούς και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων ή τη δημόσια τάξη.

Είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, φορολογικών ή / και εισφορών, τελών και φόρων οποιουδήποτε είδους που μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών. Το Poolit δεν έχει καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση για τα παραπάνω.

8.1.2 Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση του των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των σχέσεων που θα χτίσει με άλλους χρήστες και τις πληροφορίες που επικοινωνεί σε αυτούς ως μέρος των Υπηρεσιών. Ο Χρήστης δεσμεύεται να τηρεί τους συνήθεις κανόνες της ευγένειας σε αυτές τις επικοινωνίες με άλλους Χρήστες.

8.1.3 Ο Χρήστης συμφωνεί να παράσχει στην Poolit όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την καλή εκτέλεση των Yπηρεσιών. Γενικότερα, ο Χρήστης συμφωνεί να συνεργαστεί ενεργά με την Poolit για την εκτέλεση του παρόντος.

Εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή ή τη χρήση της Εφαρμογής είναι ακριβείς, τρέχουσες και ειλικρινείς. Εγγυάται επίσης ότι δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό του λογαριασμό για πιθανόν αλλαγές, έτσι ώστε να πληρούν πάντοτε τα παραπάνω κριτήρια.

8.1.4 Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες του προσφέρουν μια εναλλακτική λύση για το συνεπιβατισμού μεταξύ ιδιωτών και ότι αυτή η λύση δεν αντικαθιστά άλλα μέσα τα οποία ο Χρήστης μπορεί να έχει για την επίτευξη του ίδιου στόχου .

8.1.5 Ο Χρήστης ενημερώνεται και συμφωνεί ότι η χρήση των Υπηρεσιών απαιτεί να συνδεθεί με το Διαδίκτυο και η ποιότητα των Υπηρεσιών εξαρτάται άμεσα από την σύνδεση, της οποίας αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη.

8.1.6 Ο Χρήστης συμφωνεί να μην κρατήσει δεδομένα άλλων Χρηστών που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας (όνομα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος κλπ).

8.2 Υποχρεώσεις ειδικά για τους Οδηγούς

8.2.1 Απαγορεύεται αυστηρά στους Οδηγούς να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο άρθρο 2, και ιδίως με σκοπό το κέρδος.

Ως εκ τούτου, οι Οδηγοί υποχρεούνται να περιορίζουν τα έσοδά τους από το Poolit βάσει του ετήσιου πραγματικού κόστους του οχήματός τους (συμπεριλαμβάνοντας καύσιμα, διόδια, πάρκινγκ, συντήρηση, επισκευές, τεχνικές επιθεωρήσεις, αποσβέσεις και ασφάλιση του οχήματος).

8.2.2 Ο Οδηγός πρέπει να έχει μια έγκυρη άδεια οδήγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην υπόκειται σε οποιαδήποτε μέτρα αναστολής ή απαγόρευσης από την οδήγηση.

8.2.3 Είναι ο μοναδικός υπεύθυνος όχι μόνο για τη δική του ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια των Επιβατών που μεταφέρει. Ως εκ τούτου, είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του. Επίσης αναλαμβάνει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ιδιαίτερα της κυκλοφορίας. Για Οδηγούς μοτοσυκλέτας τα παραπάνω σημαίνουν ότι θα διαθέτουν επιπλέον προστατευτικό κράνος για τον πιθανό Επιβάτη.

8.2.4 Εγγυάται στην Poolit ότι το όχημα που χρησιμοποιεί για να κάνει ταξίδια:
 1. Του ανήκει ή έχει άδεια του ιδιοκτήτη να το οδηγεί,
 2. Είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και συντήρησης,
 3. Είναι σύμφωνο με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας,
 4. Είναι ασφαλισμένο, με κάλυψη όλων των ατυχημάτων και των ζημιών που μπορεί να προκύψουν ή να προκληθούν στους επιβάτες.
8.2.5 Ο Οδηγός συμφωνεί να αναστείλει κάθε χρήση των Υπηρεσιών σε περίπτωση που μία από τις παραπάνω υποχρεώσεις δεν πληρείται πλέον.

9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

9.1 Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για:
 1. Άσκηση παράνομης ή δόλιας δραστηριότητα, ή δραστηριότητας που παραβιάζει τα δικαιώματα ή την ασφάλεια των άλλων,
 2. Παραβίαση της δημόσιας τάξης ή παραβίαση των νόμων και των κανονισμών,
 3. Αποστολή ανεπιθύμητων e-mail για άγρα πελατών,
 4. Κάθε πράξη που δεν σχετίζεται με τις Υπηρεσίες,
 5. Σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους σχεδιάστηκαν οι Υπηρεσίες.
9.2 Απαγορεύεται αυστηρά στους Χρήστες να αντιγράψουν τις ιδέες, την τεχνολογία ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της Εφαρμογής.

Για το λόγο αυτό απαγορεύεται ιδιαίτερα να εισάγετε μια ιστοδελίδα "καθρέφτη" σε οποιοδήποτε μέρος της αίτησης, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του Poolit, ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε meta tags ή κώδικα ή άλλες συσκευές που περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά, προκειμένου να κατευθύνετε ένα άτομο σε μια άλλη εφαρμογή ή άλλο δικτυακό τόπο, για οποιοδήποτε λόγο.

9.3 Επίσης απαγορεύεται αυστηρά:
 1. κάθε συμπεριφορά που μπορεί να διακόψει, να αναστείλει, ή να αποτρέψει τη συνέχιση των Υπηρεσιών,
 2. τυχόν εισβολές ή απόπειρα παραβίασης των συστημάτων της Poolit,
 3. κάθε κατάχρηση των πόρων του συστήματος της Εφαρμογής ή του διαδικτυακού της τόπου,
 4. οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις υποδομές της,
 5. τυχόν παραβάσεις των μέτρων ασφαλείας και ελέγχου ταυτότητας,
 6. πράξεις που μπορούν να επηρεάσουν τα οικονομικά δικαιώματα και συμφέροντα της Poolit ή των Χρηστών της Εφαρμογής, και, τέλος, γενικότερα,
 7. οποιαδήποτε παραβίαση των όρων αυτών.
9.4 Απαγορεύεται αυστηρά να δημιουργούνται πολλαπλοί λογαριασμοί από τον ίδιο Χρήστη..

10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων ή, γενικότερα, παραβιάσεων των νόμων και κανονισμών από έναν Χρήστη, η Poolit διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων:
 1. να αναστείλει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες,
 2. δημοσιεύει οποιαδήποτε πληροφορία που κρίνει σκόπιμη,
 3. να συμβουλεύει οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη αρχή,
 4. να κινήσει νομικές διαδικασίες.
Το Poolit διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή του Χρήστη στο σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών, με άμεση ισχύ, με επιστολή, φαξ ή e-mail. Η ακύρωση παράγει αποτελέσματα αυτόματα κατά την ημερομηνία της εγγράφης αποστολής στο Χρήστη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα. Αυτό σημαίνει αυτόματα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την αφαίρεση του Λογαριασμού του Χρήστη υπό την επιφύλαξη για τυχόν άλλες συνέπειες που προκαλούνται υπό αυτές τις συνθήκες.

11. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

11.1 Η Poolit συμφωνεί να παρέχει τις Υπηρεσίες με τη δέουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τους νόμους.

11.2 Η Poolit δεν προσφέρει καμία υπηρεσία επιβατικών μεταφορών, ταξί ή ενοικίασης ΙΧ με οδηγό.

Ενεργεί μόνο ως πλατφόρμα επικοινωνίας, θέτοντας στη διάθεση των Χρηστών τεχνικά εργαλεία. Η ευθύνη της περιορίζεται στην παροχή τέτοιων μέσων, όπως περιγράφεται στο παρόν για την επικοινωνία μεταξύ Επιβατών και Οδηγών.

Η Poolit δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σχέση μεταξύ Επιβατών και Οδηγών.

Η Poolit δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για πληροφορίες που έχουν κααθέσει οι Χρήστες και είναι ημιτελείς, αναληθείς ή παραπλανητικές.

Η Poolit δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση των Rideshares ή να συμμετέχει σε πιθανές διαφωνίες μεταξύ Επιβατών και Οδηγών, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, και οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων που θα απαιτήσει ο Επιβάτης ή Οδηγός.

11.3 Η Poolit δεν εγγυάται την ακρίβεια του προσδιορισμού της γεωγραφικής θέσης που γίνεται μέσω της Εφαρμογής. Εναπόκειται στους Χρήστες να ελέγχουν και να διορθώσουν τη θέση τους και, αν είναι απαραίτητο, όσον αφορά τους Επιβάτες, να ενημερώσουν με ακρίβεια τους τόπους συνάντησης και άφιξης.

11.4 Η Poolit αναλαμβάνει την υποχρέωση να διενεργεί τακτικούς ελέγχους για την επαλήθευση της λειτουργίας και της προσβασιμότητας της Εφαρμογής. Ως εκ τούτου, διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά την πρόσβαση στην Εφαρμογή για λόγους συντήρησης. Ομοίως, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις δυσκολίες ή αδυναμίες προσωρινής πρόσβασης στην Εφαρμογή σε περιστάσεις που είναι εξωτερικές, ανωτέρας βίας, ή που θα οφείλονται σε διαταραχές στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

11.5 Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη που μπορεί να βαρύνει την Poolit περιορίζεται ρητά σε αποδεδειγμένες άμεσες ζημίες που υπέστη o Χρήστης.

12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα συστήματα, το λογισμικό, οι δομές, οι υποδομές, οι βάσεις δεδομένων και το περιεχόμενο τους κάθε είδους (κείμενο, εικόνες, βίντεο, μουσική, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, κλπ) που λειτουργεί το Poolit για την Εφαρμογή και την Ιστοσελίδα προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα των παραγωγών των υπαρχουσών βάσεων δεδομένων. Η αποσυμπίληση, αποκρυπτογράφηση, επαναχρησιμοποίηση, αντίγραφή και γενικότερα, κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής και χρήσης οποιουδήποτε από αυτά τα στοιχεία, εν όλω ή εν μέρει χωρίς άδεια απαγορεύεται αυστηρά.

13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

13.1 Κατά τη διάρκεια της χρήση της Εφαρμογής, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε με προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς.

Ο όρος "προσωπικά δεδομένα" είναι τα δεδομένα που προσδιορίζουν ένα άτομο, όπως το ονοματεπώνυμό σας, η φωτογραφία σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, η ημερομηνία γέννησης, στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές σας με την Εφαρμογή, ο αριθμός τραπεζικής κάρτας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα επιλέξετε να μας παρέχετε σχετικά με εσάς.

13.2 Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για να εξυπηρετήσουν ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:
 1. Διαχείριση της πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
 2. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων και διαφημιστικών μηνυμάτων από την Poolit.
 3. Ανάπτυξη στατιστικών για τις Υπηρεσίες.
13.3 Μόνο το προσωπικό της εταιρείας μας, οι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση (συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών) των υπηρεσιών και οι υπεργολάβοι μας έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, εντός των ορίων που είναι απολύτως αναγκαία.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας, αποκλειστικά για την κάλυψη νομικών υποχρεώσεων μας, μπορεί να είναι και δημόσιοι φορείς, δικαστικοί υπάλληλοι, και οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη οφειλών.

13.4 Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υπόκεινται σε εκχώρηση, μίσθωση ή ανταλλαγή προς όφελος τρίτων.

13.5 Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διατηρούνται πέραν του χρόνου που είναι απολύτως αναγκαίου για τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας. Στοιχεία που πρέπει να διατηρούνται για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το νόμο.

13.6 Σας ενημερώνουμε λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά προληπτικά μέτρα, για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε επίσης τα πιο ασφαλή συστήματα πληρωμών, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τους ισχύοντες κανονισμούς.

14. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Οι Χρήστες εγγράφονται στις Υπηρεσίες για αόριστο χρονικό διάστημα.

Οι Χρήστες μπορούν να διαγραφούν από τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα αίτημα για το σκοπό αυτό στο Poolit μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@poolit.org.

Η διαγραφή θα γίνει το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την αίτηση.

15. ΑΛΛΑΓΕΣ

Το Poolit διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις

Ο Χρήστης θα ενημερώνεται για αυτές τις αλλαγές με κάθε δυνατό τρόπο.

Οι Χρήστες που δεν αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και τις προϋποθέσεις θα πρέπει να διαγραφούν από τις Υπηρεσίες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14.

Κάθε Χρήστης που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

16. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Αυτοί οι γενικοί όροι τέθηκαν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2016.