Ποιοι υποστηρίζουν την προσπάθεια μας

Στην Ελλάδα ο συνεπιβατισμός και η συνοδήγηση έχουν νομοθετηθεί με αφορμή τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη και τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ-ITS), ενώ υποστηρίζονται από πολλούς Οργανισμούς και Φορείς. Ο συνεπιβατισμός και η συνοδήγηση δεν πρέπει να συγχέονται με τις επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.18 του ν. 1903/90 (ΦΕΚ 142Α), γιατί:

  • Ο οδηγός (Pooler) δεν κάνει επιβατικές μεταφορές, αλλά χρησιμοποιεί το όχημά του για μετακίνηση του ιδίου, σύμφωνα με το δικό του προορισμό. Άλλωστε ο 3109/2003 ορίζει ότι στις επιβατικές μεταφορές ο προορισμός επιλέγεται από τον επιβάτη, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του συνεπιβατισμού.
  • Ο συνεπιβάτης δεν πληρώνει κόμιστρο, αφού δε μισθώνει το όχημα του οδηγού, αλλά συμμετέχει στα έξοδα χρήσης του οχήματος. Το κόστος χρήσης του οχήματος αναφέρεται στην Εθνική Αρχιτεκτονική για τα ΕΣΜ του ΥΠΟΜΕΔΙ, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 50/2012.
Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τη θέση των σχετικών Υπουργείων, Οργανισμών και Φορέων, αλλά και τι έχει γραφτεί στα ΜΜΕ.

Υπουργεία

ΥΠΟΜΕΔΙ - Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Το ΥΠΟΜΕΔΙ έχει στόχο να δημιουργήσει ένα κοινό και συντονισμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΕΣΜ στην Ελλάδα, να χαράξει κατευθύνσεις και να αναπτύξει συνεκτικές θέσεις για την προτεραιοποίηση των δράσεων εθνικής προτεραιότητας. Επίσης, κατ’ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, το Υπουργείο συμμετέχει ενεργά στα αρμόδια κοινοτικά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή ITS – EIC), όπου εγκρίνονται τα αναγκαία πρότυπα και οι προδιαγραφές για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και συμβατότητας στις δράσεις προτεραιότητας της Οδηγίας 2010/40.

Πιο συγκεκριμένα, το ΥΠΟΜΕΔΙ το Νοέμβριο του 2015 με την Εθνική Αρχιτεκτονική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών υποστήριξε ένα σύστημα Δημοσίων Μεταφορών/Carpooling/Ridesharing που θα μπορεί (μεταξύ άλλων):
  • να υποστηρίζει τη διαχείριση υπηρεσιών συνοδήγησης (carpooling) επιβατικών οχημάτων
  • να παρέχει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εγγραφούν είτε ως οδηγοί ή/και ως επιβάτες
  • να παρέχει τη δυνατότητα στους οδηγούς και στους συν-επιβαίνοντες να παρέχουν αιτήματα pooling ή sharing
  • να υποστηρίζει μια διαδραστική βάση δεδομένων ανθρώπων που μοιράζονται το όχημά τους, η οποία θα τους επιτρέπει να βρουν κατάλληλους συνταξιδιώτες
  • να παρέχει το κόστος του ταξιδιού στον μετακινούμενο πριν αυτός ή αυτή αποδεχτεί την υπηρεσία που του/της παρέχεται

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 50 του 2012, στο Άρθρο 3 (που είναι ίδιο με το αντίστοιχο της κοινοτικής οδηγίας 2010/40/ΕΕ) ορίζεται ότι μία τέτοια υπηρεσία πληροφοριών για πολυτροπικές μετακινήσεις είναι δράση προτεραιότητας. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ίδιας οδηγίας και του Προεδρικού Διατάγματος, το Poolit ορίζεται σαν "πάροχος υπηρεσιών ITS".

Υ.Π.ΕΝ - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Υ.Π.ΕΝ (παλιό ΥΠΕΚΑ) υποστηρίζει το συνεπιβατισμό και το Poolit συγκεκριμένα με πολλές διαφορετικές δράσεις:

ΓΓΕΤ - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφάσισε με την 8613/2010 τη χρηματοδότηση του έργου "DYNAMO: Dynamic Carpooling Service for People on the Move", το οποίο είχε στόχο την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας διαμοιρασμού διαδρομών, η οποία θα επιτρέπει στον εκάστοτε χρήστη να προσφέρει ή να ζητήσει τον διαμοιρασμό μιας διαδρομής κάνοντας χρήση του Η/Υ του ή του κινητού του τηλεφώνου, δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία (διαδρομή, θέση χρήστη), έτσι ώστε να γίνει το «ταίριασμα» με τα αιτήματα ή τις προσφορές των άλλων χρηστών της υπηρεσίας.

Η ΓΓΕΤ εποπτεύει και το Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), το οποίο έχει σαν στόχο, ανάμεσα σε άλλα, την προώθηση της πολυτροπικότητας με στόχο την μείωση της χρήσης του ΙX, την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, στα πλαίσια της δημιουργίας και λειτουργίας ολοκληρωμένων ΕΣΜ και το σχεδιασμό συνεργατικών συστημάτων μεταφορών και κινητικότητας (Cooperative Mobility Systems).

Άλλοι Οργανισμοί-Φορείς

ΟΡΣΑ - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας

Ο νόμος 1515/85 ίδρυσε τον ΟΡΣΑ και όρισε το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ). Σύμφωνα με το νόμο 4277/2014, Κεφάλαιο Ζ, Άρθρο 29 (Μεταφορές, Μετακινήσεις), ο κυριότερος στόχος του επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι η ελαχιστοποίηση των διαμπερών μετακινήσεων με μέσα ιδιωτικής χρήσης στην ευρύτερη κεντρική περιοχή του Λεκανοπεδίου και η ενθάρρυνση των ήπιων μορφών μετακίνησης.

ΠΚΜ - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης αναπτύχθηκε µε τη συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήµου Θεσσαλονίκης, του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Βιώσιµης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών. Είναι γνωστό πλέον στην πόλη και ως Mobithess και αποτελεί µια ηλεκτρονική πλατφόρµα ενηµέρωσης των µετακινούµενων για συνεπιβατισμό (ανάμεσα σε πολλά άλλα θέματα).

Π.Σ.Π.Θ. - Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Με πρωτοβουλία της κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώθηκε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, to UthPool. Το UthPool έχει σκοπό να διευκολύνει τη συνεννόηση μεταξύ οδηγών και άλλων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας που επιθυμούν να συνταξιδέψουν μαζί τους.

ΕΜΠ - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τον Ιούνιο του 2011, το Πολυτεχνείο, ξεκίνησε την εφαρμογή ‘car pooling – παρέα στο αυτοκίνητο’ με σκοπό να ενθαρρυνθούν όσοι έχουν αυτοκίνητο και περνούν από το σταθμό μετρό Κατεχάκη και όσοι περιμένουν στη στάση του λεωφορείου, προς και από την Πολυτεχνειούπολη να μοιράζονται τη μετακίνησή τους.

ΜΜΕ

Τα ΜΜΕ έχουν ασχοληθεί αρκετά με το θέμα του συνεπιβατισμού. Μερικά άρθρα που υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή στην Ελλάδα είναι:

Για οποιαδήποτε απορία μπορείς να στείλεις ένα email στο Pooler Support αν είσαι Pooler και στο Rider Support αν είσαι συνεπιβάτης.